அலெக்ஸ் சோரோஸுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்டிருக்கும்போது, ​​ஹூமா அபெடின் எப்படி அந்தோனி வீனரை திருமணம் செய்துகொள்ள முடியும்? இந்த பெண்ணின் நம்பமுடியாத சூழ்நிலையை கண்டுபிடி!

découvrez les jeunes prodiges du football, leur talent et leur potentiel, à travers des articles, des statistiques et des analyses passionnantes.

கால்பந்து உலகில் புரட்சியை ஏற்படுத்த எந்த இளம் கால்பந்து வீரர்கள் தயாராக உள்ளனர்? வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரங்களான Guehi, Wharton, Alvarez, Merino, Kiwior, Terland மற்றும் Setford ஆகியோரின் ரகசியங்களைக் கண்டறியவும்!

Scroll to Top